Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI Esplugues. És per tant l’òrgan en què es ratifiquen totes les decisions que afecten el funcionament del centre i en el qual estan representats tots el estaments de la comunitat educativa. Qualsevol alumne que vulgui posar-se en contacte amb els seus representants pot fer-ho deixant una nota a la bústia de l’alumnat que hi ha al costat de Consergeria.

El consell escolar de l’EOI Esplugues està format per:

Representants de l’equip directiu

Directora: Estefanía Castillo
Secretari: Herbert Wiedemann
Cap d’estudis: Marc Olmedo

Representants del professorat

Francesca Augé, Alice Baumgärtner, Anna Berrios, Catherine Flumian, Francesca Jándula

Representants de l’alumnat

Maximiliano Lustrino mlustrino@gmail.com, Àlex López-Grado alexlopezgrado@gmail.com, Rosa López Bausa rosabausa@hotmail.com, Noélia de la Torre Mansillas delatorrem@hotmail.es, José Manuel Leonés Sánchez seel.lesa@gmail.com

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Soraya Garcia

Representant de l’Ajuntament

Oliver Peña oliverpe@esplugues.cat