Càrrecs de coordinació

Cap de departament d’Alemany
Cathrin Pagel
pcathrin@xtec.ca
Horari d’atenció: Dimecres 15 a 16 h

Cap de departament d’Anglès
Anna Berrios
berriosanna@gmail.com
Horari d’atenció: Dimarts de 14.30 a 15.30h

Cap departament de Francès
Catherine Flumian
cflumian@xtec.cat
Horari d’atenció: Dimarts de 15 a 16h

Cap departament d’Italià
Milka Piccio
tpiccio@xtec.cat
Horari d’atenció: Dijous de 19 a 20h