Equip directiu

Equip directiu

Cap d’estudis:

(Per a assumptes relacionats amb el funcionament de les classes, el professorat, l’avaluació, les repeticions de curs, les renúncies i els canvis d’horari)

Horari d’atenció: Dimecres de 15 a 16h

Marc Olmedo

marcolmedo1@gmail.com

Coordinadora Pedagògica:

Horari d’atenció: Dimarts de 17 a 18h

Francesca Jándula

fjandula@xtec.cat

Director:

Horari d’atenció: Dimecres de 15 a 16h

Herbert Wiedemann

hwiedema@xtec.cat

Secretària:

(Per a assumptes relacionats amb la matrícula, les taxes i els certificats)

Horari d’atenció: Dimarts de 15 a 16h

 

Francesca Augé

 

fauge@xtec.cat