Equip directiu

Equip directiu

Director:

Horari d’atenció:

 

Herbert Wiedemann

Dimecres de 15 a 16h

 

hwiedema@xtec.cat
Secretària:

(Per a assumptes relacionats amb la matrícula, les taxes i els certificats)

Horari d’atenció:

Francesca Augé

 

Dimarts de 15 a 16h

fauge@xtec.cat
Cap d’estudis:

(Per a assumptes relacionats amb el funcionament de les classes, el professorat, l’avaluació, les repeticions de curs, les renúncies i els canvis d’horari)

Horari d’atenció:

Marc Olmedo

 

Dimecres de 15 a 16h

marcolmedo1@gmail.com
Coordinadora Pedagògica:

Horari d’atenció:

 

Francesca Jándula

Dimarts de 17 a 18h

 

fjandula@xtec.cat