Equip directiu

Equip directiu

Cap d’estudis:

(Per a assumptes relacionats amb el funcionament de les classes, el professorat, l’avaluació, les repeticions de curs, les renúncies i els canvis d’horari)

Horari d’atenció:

 

 

Marc Olmedo

Dimecres de 15 a 16h

 

marcolmedo1@gmail.com

Coordinadora Pedagògica:

Horari d’atenció:

Francesca Jándula

Dimarts de 17 a 18h

fjandula@xtec.cat

Director:

Horari d’atenció:

Herbert Wiedemann

Dimecres de 15 a 16h

hwiedema@xtec.cat

Secretària:

(Per a assumptes relacionats amb la matrícula, les taxes i els certificats)

Horari d’atenció:

 

Francesca Augé

 

Dimarts de 15 a 16h

 

fauge@xtec.cat