Equip directiu

Equip directiu

Directora:

Horari d’atenció:

Estefania Castillo

Dijous de 15 a 16h

estefcastil@gmail.com
Secretari:

(Per a assumptes relacionats amb la matrícula, les taxes i els certificats)

Horari d’atenció:

Herbert Wiedemann

Dimecres de 15 a 16h

hwiedema@xtec.cat
Cap d’estudis:

(Per a assumptes relacionats amb el funcionament de les classes, el professorat, l’avaluació, les repeticions de curs, les renúncies i els canvis d’horari)

Horari d’atenció:

Marc Olmedo
Dimecres de 15 a 16h
marcolmedo1@gmail.com
Coordinadora Pedagògica:

Horari d’atenció:

Mercè Burrel
Dimecres de 13 a 14h
mburrel@xtec.cat