Cursos intensius d’estiu

L’EOI Esplugues ofereix cursos d’estiu intensius d’alemany, anglès, francès i italià.

Durant el mes de juliol, l’EOI Esplugues organitza cursos intensius de 4 hores diàries en sessions de matí.

Són cursos generalment de 60 hores, que no són equivalents als cursos ordinaris de més de 130 hores que hi tenen lloc al llarg d’un any acadèmic.

En acabar el curs, es lliurarà un certificat a les persones que hagin assistit a un 80% de les classes com a mínim. Aquest certificat no garanteix la plaça en els cursos ordinaris ni serveix com a acreditació d’un nivell d’aquests cursos.

Les universitats catalanes poden assignar crèdits d’idiomes de lliure elecció als cursos d’estiu de l’EOI Esplugues (cal consultar el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits a la secretaria de cada facultat).