Projecte educatiu de centre (PEC)

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és l’instrument que possibilita que els centres educatius organitzin i gestionin, d’acord amb la normativa vigent, però de manera autònoma, determinats aspectes relatius a l’estat i a l’ús de les llengües al centre i al tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents. Aquest projecte va estar aprovat el curs 2012-13. L’última versió es va aprovar el curs 2022-2023.

Podeu consultar el Projecte Educatiu de Centre de l’EOI Esplugues  aquí.