Cultura digital

En aquest apartat es recullen tots els documents del centre que fan referència a aspectes de la cultura digital. D’aquesta manera, es pot tenir una visió completa de l’assoliment d’aquesta cultura pel que fa a l centre.

Plataforma digital

El centre disposa d’un domini G Suite for Education propi.

Documentació

El centre organitza tota la documentació en unitats compartides. Aquestes unitats es comparteixen exclusivament amb grups, de tal manera que en tot moment es controla qui té accés a la informació.

A més dels fulls anteriors, en aquestes carpetes hi ha tota la resta d’informació que necessita el centre. Des de la documentació oficial (PEC, NOFC, projecte de direcció, etc), activitats de formació interna del professorat, recursos i activitats d’ús a l’aula per idiomes…