Planificació i seguiment

Per la definició de les activitats i per controlar-ne el seguiment s’utilitza el següent full de càlcul: