Candidats lliures

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària (febrer) i ordinària (juny) de les proves per obtenir els certificats següents:

  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

A l’Escola Oficial d’Idiomes Esplugues els candidats lliures poden realitzar la prova en la convocatòria extraordinària per a obtenir el Certificat de Nivell intermedi d’anglès. En canvi, en la convocatòria ordinària els candidats lliures tenen l’opció de presentar-se a la prova per obtenir el Certificat de Nivell intermedi i el Certificat de Nivell avançat de qualsevol idioma dels que el centre ofereix.