Comunicació

PORTAL WEB

El centre disposa d’un web amb la informació pública. S’hi poden trobar informacions estàtiques, que es revisen periòdicament (informació relativa a la preinscripció i matrícula, dates del curs, etc.) i articles dinàmics sobre el que va succeint al centre dia a dia.

Aquest web està realitzat aprofitant el servei nodes que ofereix el Departament d’Educació.

 

COMUNICACIONS AMB L’ALUMNAT

Totes les informacions amb l’alumnat es realitzaran per un dels següents canals:

  • per correu electrònic.
  • per telèfon, als indicats per l’alumnat en el moment d’omplir la informació per realitzar la matrícula.
  • per videotrucada (per exemple durant les tutories).
  • en persona, amb cita prèvia.

Així que es coneix una absència del professorat per malaltia, des de la Secretaria de l’escola s’envia l’avís a l’alumnat per email i per SMS per evitar desplaçaments innecesaris.