Cursos especials

Les Escoles Oficials d’Idiomes ofereixen cursos monogràfics per al perfeccionament de competències en idiomes i cursos especials de llengua instrumental.

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic, etc.), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.
Aquests cursos es poden impartir al llarg de l’any o bé a l’estiu, amb una durada mínima de 30 hores.

Matrícula oberta: Escriviu un correu a eoiesplugues@xtec.cat

Pagament de la matrícula:  Seguiu aquestes instruccions.

Oferta durant el curs 2023-24

Francès 

B2+ “Juste pour le plaisir” – Curs de conversa de nivell B2+ 

 Horari: dimecres de 17.00h a 18.30h

Durada: 45 hores (30 sessions de 90 minuts)

Modalitat: presencial

Preu: 235 €  (45 hores)

Informació: Cours de conversation et actualisation linguistique pour les étudiants qui ont terminé le cursus de l’EOI jusqu’au B2 (“nivell avançat”) et souhaitent  continuer à perfectionner leur français oral. Le professeur construit les cours en fonction des besoins et intérêts du groupe.

B1+ “Juste pour le plaisir” – Curs de conversa de nivell B1+

Horari: dimecres de 18.45h a 20.45h

Durada: 30 hores (15 sessions de 2 hores) durant el primer i/o segon quatrimestre

Modalitat: presencial

Preu: 175 € (30 hores)

Informació: Curs de conversa adreçat a alumnes de nivell B1 o superior que busquen mantenir o millorar la seva competència oral. No es tracta d’un curs de preparació per a cap prova de certificació específica.

Aquelles persones interessades que no puguin acreditar el seu nivell de francès mitjançant cap certificat, hauran de fer un test de nivell. Per tal de rebre l’enllaç al test de nivell, hauran de posar-se en contacte amb l’escola tots escrivint un correu a eoiesplugues@xtec.cat

A2+ “Juste pour le plaisir” – Curs de conversa de nivell A2+

Horari: dimecres de 9.30h a 11.30h

Durada: 30 hores (15 sessions de 2 hores) durant el primer i/o segon quatrimestre

Modalitat: presencial

Preu: 175 € (30 hores)

Informació: Curs de conversa adreçat a alumnes de nivell A2 o superior que busquen mantenir o millorar la seva competència oral. No es tracta d’un curs de preparació per a cap prova de certificació específica.

Aquelles persones interessades que no puguin acreditar el seu nivell de francès mitjançant cap certificat, hauran de fer un test de nivell. Per tal de rebre l’enllaç al test de nivell, hauran de posar-se en contacte amb l’escola tots escrivint un correu a eoiesplugues@xtec.cat.

Anglès

B2+ “Keep on practicing and learning” – Curs de conversa de nivell B2+

Horari: dimecres de 10.00h a 12.00h

Durada: 30 hores (15 sessions de 2 hores) durant el primer i/o segon quatrimestre

Modalitat: presencial

Preu: 175 € (30 hores)

Informació: Curs de conversa adreçat a alumnes de nivell B2.2 o superior que busquen mantenir o millorar la seva competència oral. No es tracta d’un curs de preparació per a cap prova de certificació específica.

Aquelles persones interessades que no puguin acreditar el seu nivell d’anglès mitjançant cap certificat, hauran de fer un test de nivell. Per tal de rebre l’enllaç al test de nivell, hauran de posar-se en contacte amb l’escola tots escrivint un correu a eoiesplugues@xtec.cat.

B1+ “Keep on practicing and learning”– Curs de conversa de nivell B1+

Horari: dimecres de 18.45h a 20.45h

Durada: 30 hores (15 sessions de 2 hores) durant el primer i/o segon quatrimestre

Modalitat: presencial

Preu: 175 € (30 hores)

Informació: Curs de conversa adreçat a alumnes de nivell B1 o superior que busquen mantenir o millorar la seva competència oral. No es tracta d’un curs de preparació per a cap prova de certificació específica.

Aquelles persones interessades que no puguin acreditar el seu nivell d’anglès mitjançant cap certificat, hauran de fer un test de nivell. Per tal de rebre l’enllaç al test de nivell, hauran de posar-se en contacte amb l’escola tots escrivint un correu a eoiesplugues@xtec.cat

Italià

B2+ “Oltre il B2”– Curs de conversa de nivell B2+

Horari: dimarts de 16.30h a 18.30h

Durada: 30 hores (15 sessions de 2 hores) durant el primer i/o segon quatrimestre

Modalitat: presencial

Preu: 175 € (30 hores)

Informació: Curs de conversa adreçat a alumnes de nivell B2 o superior que busquen mantenir o millorar la seva competència oral. No es tracta d’un curs de preparació per a cap prova de certificació específica.

Aquelles persones interessades que no puguin acreditar el seu nivell d’italià mitjançant cap certificat, hauran de fer un test de nivell. Per tal de rebre l’enllaç al test de nivell, hauran de posar-se en contacte amb l’escola tots escrivint un correu a eoiesplugues@xtec.cat

Alemany

B1+ Alemany – Curs de conversa de nivell B1+

Horari: dijous de 18.30h a 20.30h

Durada: 30 hores (15 sessions de 2 hores) durant el primer i/o segon quatrimestre

Modalitat: presencial

Preu: 175 € (30 hores)

Informació: Curs de conversa adreçat a alumnes de nivell B1 o superior que busquen mantenir o millorar la seva competència oral. No es tracta d’un curs de preparació per a cap prova de certificació específica.

Aquelles persones interessades que no puguin acreditar el seu nivell d’alemany mitjançant cap certificat, hauran de fer un test de nivell. Per tal de rebre l’enllaç al test de nivell, hauran de posar-se en contacte amb l’escola tots escrivint un correu a eoiesplugues@xtec.cat