Cursos especials

Les Escoles Oficials d’Idiomes ofereixen cursos monogràfics per al perfeccionament de competències en idiomes i cursos especials de llengua instrumental.

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic, etc.), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.
Aquests cursos es poden impartir al llarg de l’any o bé a l’estiu, amb una durada mínima de 30 hores.

Oferta durant el curs 2022-2023

Francès 

B2+ “Juste pour le plaisir” – Curs de conversa de nivell B2+ (trimestral)

 Horari: dimecres de 17.00h a 18.30h

Durada: 45 hores (10 sessions de 90 minuts per trimestre)

Modalitat: presencial

Dates: 

1r trimestre del 28/09/22 al  14/12/22 (28 de setembre, 5, 19, 26 d’octubre, 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre i 14 de desembre)

2n trimestre de  l’11/01/23 al 15/03/23 (11, 18 i 25 de gener, 1, 8, 15 i 22 de febrer, 1, 8 i 15 de març)

3r trimestre del 29/03/22 al 07/06/23 (29 de març, 12, 19 i 26 d’abril, 3, 10, 17, 24 i 31 de maig, i 7 de juny)

Preu: 90 €  per trimestre

Matrícula oberta: Escriviu un correu a eoiesplugues@xtec.cat

Pagament de la matrícula: Fer una transferència bancària. Seguiu aquestes instruccions.

Informació: Cours de conversation et actualisation linguistique pour les étudiants qui ont terminé le cursus de l’EOI jusqu’au B2 (“nivell avançat”) et souhaitent  continuer à perfectionner leur français oral. Le professeur construit les cours en fonction des besoins et intérêts du groupe.

 

Anglès

B2+ “Keep on practicing and learning” – Curs de conversa de nivell B2+ (trimestral)

Horari: dimecres de 10.00h a 11.30h

Durada: 45 hores (10 sessions de 90 minuts per trimestre)

Modalitat: presencial

Dates: 

1r trimestre: Setembre: 28

  • Octubre: 5, 19, 26
  • Novembre: 2, 9, 16, 23,  30
  • Desembre: 14

2n trimestre: Gener: 11, 18, 25

  • Febrer 1, 8, 15, 22
  • Març 1, 8, 15

3r trimestre:   Març 29

  • Abril 12, 19, 26
  • Maig 3, 10, 17, 24, 31
  • Juny 7

Preu: 90 €  trimestre

Matrícula oberta: Escriviu un correu a eoiesplugues@xtec.cat

Pagament de la matrícula:  Seguiu aquestes instruccions.

Informació: Curs de conversa adreçat a alumnes de nivell B2.2 o superior que busquen mantenir o millorar la seva competència oral. No es tracta d’un curs de preparació per a cap prova de certificació específica.

Aquelles persones interessades que no puguin acreditar el seu nivell d’anglès mitjançant cap certificat, hauran de fer un test de nivell. Per tal de rebre l’enllaç al test de nivell, hauran de posar-se en contacte amb l’escola tots escrivint un correu a eoiesplugues@xtec.cat.

Italià

L’italiano con l’arte

Curs on-line per la millora de l’italià a través de l’art

Horari: de 18.00h a 20.00h

Durada: 30 hores (15 sessions de 2 hores)

Dates: del 5 d’octubre al 8 de febrer. Calendari de les sessions

Preu: 150 euros (sense material)

Matrícula oberta: Escriviu un correu a eoiesplugues@xtec.cat

Informació: Curs adreçat a les persones de nivell B1.1 o superior que vulguin millorar el seu nivell.

Professora: Angela Ferioli

Aquí teniu més informació sobre el curs.

Pagament de la matrícula: Fer una transferència bancària. Seguiu aquestes instruccions.