Estratègia

Seguint les indicacions del document definició de l’Estratègia Digital de Centre, s’ha estructurat aquesta part en 4 fases:

  • Diagnosi
  • Objectius
  • Planificació i Seguiment
  • Avaluació i millora