Biblioteca

 

Horari de la sala

De 9.30h a 21.00h de dilluns a dijous. Aquest horari es pot veure afectat per la realització d’activitats culturals.

Normativa

Per tal de respectar la resta d’usuaris i els equipaments i materials de la Biblioteca, els usuaris que hi accedeixin hauran de complir amb les següents obligacions:

 • Mantenir el silenci
 • No menjar ni beure
 • Silenciar els telèfons mòbils i no parlar-hi
 • No reservar llocs de treball a tercers
 • Utilitzar amb cura el fons documental i els equipaments del centre
 • Deixar les cadires al seu lloc
 • Retornar els materials de consulta al seu prestatge

Préstec

Es farà a través del professorat.

El servei de préstec de documents permet emportar-se conjuntament: 4 documents a la vegada, entre els quals no poden haver-hi més de 2 DVD.

Podeu consultar en aquest enllaç si tenim el document que us interessa a la biblioteca.

 • El termini de préstec varia segons el tipus de material:
  • Material audiovisual (DVD i CD): 1 setmana (prorrogable).
  • Mètodes, algunes gramàtiques amb exercicis: 3 setmanes (prorrogables una vegada, excepte en el cas dels llibres de lectura obligatòria).
  • Documents en general: 3 setmanes (prorrogables dues vegades, excepte en el cas dels llibres de lectura obligatòria).
  • Obres de referència (diccionaris, atles i alguns llibres de consulta freqüent, incloent-hi algunes gramàtiques), número vigent de les publicacions periòdiques i mètodes obligatoris durant l’any acadèmic vigent: excloses de préstec.
 • Es podrà renovar el préstec dels documents, sempre que no siguin els de lectura obligatòria corresponents al curs que s’està fent.
 • Es podran fer pròrrogues de documents enviant un correu electrònic a biblioeoiesplugues@gmail.com.
 • Per cada setmana de retard en el retorn hi haurà una setmana de suspensió de préstec.
 • En cas de deteriorament o pèrdua dels materials prestats, l’usuari estarà obligat a adquirir un nou exemplar (exceptuant el cas de robatori si l’usuari presenta la denúncia corresponent). En cas que la restitució sigui impossible, s’abonarà l’import del material perdut o malmès. Si no es produeix la devolució d’algun document, es denegarà el préstec el curs següent.
 • S’haurà de respectar la normativa vigent en matèria de propietat intel•lectual dels documents en préstec.