Cursos d’estiu juliol 2024

 • Durada: del 1 al 19 de juliol del 2024 (60 hores).
 • Horari: 10h a 14h, de dilluns a divendres.
 • Modalitat: presencial.
 • Oferta de cursos:

Anglès: A2, B1, B2.1, B2.2

Alemany A1

Francès A1

Italià A1

 • Preu: 295 € (llibres de text no inclosos)
 • Contacte:
 • Matrícula: a partir del 29 d’abril podeu enviar un correu electrònic a eoiesplugues@xtec.cat adjuntant aquest imprès de matrícula i la documentació requerida (especificada al mateix imprès de matrícula). Un cop rebem la vostra documentació, us farem arribar les instruccions de pagament.
 • Edat mínima:
  • per a anglès 16 anys (fer-los durant l’any natural en què s’efectua la matrícula)
  • per als altres idiomes 14 anys (fer-los durant l’any natural en què s’efectua la matrícula.
 • Test de nivell:
  • Anglès: Al full de matrícula heu d’indicar si heu de fer el test de nivell o no.
   • No heu de fer test de nivell en els següents casos:
     • si sou alumnes oficials de l’escola el mateix curs acadèmic
     • si teniu algun dels certificats reconeguts en aquesta taula d’equivalències
   • Si teniu coneixements d’anglès però no disposeu de cap document justificatiu, en l’apartat “tipus d’accés” (part superior de l’imprès de matrícula), marqueu l’opció “Test de nivell”. Després d’efectuar el pagament, l’escola es posarà en contacte amb vosaltres per fer el test de nivell.
  • Resta d’idiomes: no hi ha test de nivell perquè només s’ofereix el nivell A1