Pagament material didàctic

Preu públic de 30€ en concepte de material didàctic (llibres no inclosos)

  • A què es destina?

Aquest import de 30€ es destina a sufragar les despeses derivades de l’elaboració de materials didàctics, de fotocòpies d’activitats de classe, i també  a finançar tant les activitats culturals com l’equipament… Llegeix més»

Resolució canvis d’horari

Ja podeu consultar al tauler de secretaria de l’escola la resolució relativa a les peticions de canvis d’horari

No a les guerres!

I de sobte l’amor esclatà per tot arreu

und dann brach plötzlich überall die Liebe aus

and suddenly love broke out everywhere 

et puis soudain l’amour a éclaté partout

e poi a un tratto l’amore scoppiò dappertutto (Fabrizio De Andrè)


La comunitat educativa de l’EOI Esplugues vol expressar el seu rebuig rotund a qualsevol guerra.

Horari de secretaria

  • Dilluns: de 10.30h a 13.00h
  • Dimarts: de 16.00h a 19.00h
  • Dimecres: de 10.30h a 13.00h
  • Dijous: de 10.30h a 13.00h
  • Divendres: de 10.30h a 13.00h