CONVOCÀTORIA ORDINÀRIA per a l’obtenció dels certificats de diferents idiomes de nivell intermedi (B1 i B2) i avançat C1

CALENDARI

Termini: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març de 2023

Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 6 de març de 2023 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2023

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2023

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2023

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023

MÉS INFORMACIÓ