Convocatòria extraordinària (febrer 2024). Certificats d’anglès B1, B2, C1 i C2) i català (C2)

exam

El Departament d’Educació organitza les proves extraordinàries del curs 2023-2024 per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1, avançat C2 d’anglès i avançat C2 de català en règim lliure,

Inscripció: del 13 de novembre (a partir de les 9h) al 17 de novembre (fins les 23.59h) de 2023. Podeu fer la inscripció des d’aquest enllaç.

Llista provisional d’admesos i exclosos, amb indicació del motiu d’exclusió, si escau: es pot consultar a partir del 28 de novembre de 2023.

Data límit per comunicar errades en les dades personals i presentació de la documentació (al registre del centre examinador) fins al 19 de desembre de 2023.

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 21 de desembre de 2023.

Data de la prova escrita: 2 de febrer de 2024, a les 16h.

Més informació i inscripcions: aquí.