Convocatòria de les proves extraordinàries 2020-2021 d’anglès

exam

El Departament d’Ensenyament organitza les proves extraordinàries del curs 2020-2021 per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 d’anglès.

Inscripció: del 16 de novembre (a partir de les 9h) al 20 de novembre de 2020 (a les 23.59h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir de l’1 de desembre de 2020

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 15 de desembre de 2020

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 15 de desembre de 2020

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2020

Data de la prova escrita: 5 de febrer de 2021 a les 16.00h

Més informació i inscripcions: aquí.