Concurs logotip

projecteeducatiu

 

Convocatòria de concurs per al disseny del logotip de l’EOI Esplugues

 

  1. OBJECTIU

L’objectiu del concurs és seleccionar un logotip destinat a ser la imatge de l’Escola en els impresos, cartells, i pàgina web.

  1. PROCEDIMENT

Per al present concurs s’estableix un procediment de participació restringit als alumnes matriculats a l’Escola durant el curs escolar 2016-17 que no hagin renunciat a la convocatòria d’examen. Per a la selecció del logotip guanyador s’utilitzarà la fórmula de concurs amb intervenció de jurat.

  1. PARTICIPANTS

Cada concursant podrà presentar diverses propostes, sense limitació de nombre, acompanyades cadascuna d’elles del seu respectiu pseudònim, tal i com s’explica a l’apartat setè d’aquestes bases.

  1. PROPOSTES

Les propostes de logotip hauran de ser originals i inèdites.

  1. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determini, que, en tot cas, hauran de basar-se en els valors artístics i simbòlics de les propostes.

A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, es valorarà de manera positiva propostes flexibles, que permetin que el logotip s’adapti a una diversitat d’espais i formats possibles on es pugui incloure, com ara tríptics, fulletons, publicacions, pàgines web, etc.

  1. JURAT I VEREDICTE

El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït per les següents persones:

– la directora del centre, Estefania Castillo

– la coordinadora pedagògica, Mercè Burrel

– el cap d’estudis, Marc Olmedo

– el representant de l’Ajuntament al Consell Escolar,

– 2 professors representants del professorat al Consell Escolar

-1 professora de la comissió de marketing

– 2 alumnes membres del consell escolar,

– 1 membre del PAS,

Les funcions assignades al jurat són les que es detallen a continuació:

– L’admissió de les propostes presentades, mitjançant l’aixecament d’acta en la qual figuraran, si s’escau, les propostes no admeses, detallant els motius de l’exclusió.

– La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les acompanyi.

– Resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs.

– La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el concurs.

El veredicte del jurat es farà públic en la pàgina web de l’Escola el 28 d’abril de 2017.

El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert.

  1. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

El termini d’admissió de propostes estarà obert des de l’1 de març fins el 20 d’abril (dijous) de 2017.

Les propostes s’hauran de presentar al Departament d’Alumnat de l’Escola.

Cada proposta s’haurà de presentar en suport digital desat en un CD i en versió impresa amb una bona resolució, i podrà anar acompanyat d’una breu explicació i de documentació relativa a com s’adapta el logotip a diferents espais i formats.

Les propostes es presentaran en dos sobres tancats.

El sobre 1 haurà de contenir les dades identificatives del seu autor/a (nom, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic, idioma, curs i horari). Aquest sobre anirà identificat en el seu exterior amb les següents dades:

– Sobre 1. Concurs per al disseny del logotip de l’EOI Esplugues.

– Pseudònim de/ de la concursant.

El sobre 2 ’inclourà la proposta de logotip, tant en suport digital com en versió impresa, acompanyada de tota aquella documentació que es consideri oportú relativa a l’explicació de la proposta. Aquest segon sobre s’haurà d’identificar a l’exterior amb les següents dades:

– Sobre 2. Concurs per al disseny del logotip de l’EOI Esplugues.

– Pseudònim del/ de la concursant.

  1. PREMI

S’estableix un premi únic per a la proposta que hagi resultat seleccionada que ascendeix a 300 euros.

El lliurament del premi es realitzarà una vegada finalitzats tots els tràmits.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues, la qual tindrà completa llibertat per utilitzar-lo.

Així mateix, l’autor/a del logotip prestarà la seva autorització per tal que l’Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues pugui modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta guanyadora.

  1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>