Beques biblioteca

Reunida la comissió de selecció de les beques biblioteca formada per: Presidenta: Estefania Castillo; Directora de l’EOI Esplugues; Secretària: Mercè Burrel, Coordinadora pedagògica; Vocals: Soraya Garcia, Administrativa; Natàlia Rabassa, Alumna i membre del Consell Escolar i Xavier Mombiela, Alumne i membre del Consell Escolar a l’aula 12 el dia 27 d’octubre de 2017 a les 13.00h ha resolt atorgar les beques següents:

  • Tipus B (Dilluns de 18.15 a 19.15h): Jordi Domènech Cruz
  • Tipus C (Dimarts d’11.15 a 12.15h): Nicole Pérez Gil
  • Tipus D (Dimarts de 16 a 1h): Laura Llarch Jiménez

La comissió agraeix la seva participació a tots els alumnes i els anima a presentar les seves candidatures en posteriors convocatòries.