Beques biblioteca 2019-2020

Es convoquen

 2 beques de col·laboració a la Biblioteca de l’EOI Esplugues per oferir el servei de préstec durant el curs 2019-20

A- dilluns de 18.00 a 19.00h

B- dimarts de 18.00h a 19.00h

Consistents en el pagament de l’import de la matrícula ordinària del curs 2019-20 (275 € taxa curs + 30 € serveis escola)

Període de col·laboració: del 4 de novembre de 2019 fins al 19 de maig de 2020

Requisits:

  • Estar matriculat a l’EOI Esplugues durant el curs 2019-20
  • Haver pagat els serveis
  • Emplenar la sol·licitud i lliurar-la a secretaria com a molt tard el 17 d’octubre signada per l’alumne i el professor. Adjuntar-hi el currículum vitae.
  • Tenir més de 18 anys.

Tasques a realitzar:

Portar el servei de préstec de la biblioteca que consisteix a:

  • obrir els prestatges per agafar el material que els alumnes volen
  • registrar els préstecs i les devolucions
  • tornar el material als prestatges
  • reclamar els préstecs vençuts
  • posar el material en ordre

Procés de selecció:

El professor haurà de fer un informe i fer-lo arribar a la comissió de selecció.

L’alumne/a preseleccionat haurà de presentar-se a una entrevista personal amb Estefania Castillo (directora), Mercè Burrel (coordinadora pedagògica) i Soraya Garcia (administrativa) dilluns 21 o dimarts 22 d’octubre al migdia.

Es tindrà en compte: la participació i l’actitud de l’alumne/a a classe, l’experiència en llocs de treball similars (atenció al públic, informàtica) i les característiques i circumstàncies personals adients per les tasques a realitzar.

Finalitzada la presentació de sol·licituds i un cop realitzada l’entrevista personal, es reunirà la comissió de selecció i emetrà la corresponent resolució.

La comissió de selecció estarà formada per :

Presidenta: Estefania Castillo (directora de l’EOI Esplugues)

Secretària: Mercè Burrel (coordinadora pedagògica de l’EOI Esplugues

Vocals: Soraya Garcia, administrativa de l’EOI Esplugues

Maximiliano Lustrino: alumne membre del Consell Escolar de l’EOI Esplugues

 

Resolució:

La resolució d’atorgaments de les beques es farà pública el dia 25 d’octubre i es comunicarà als beneficiaris.

Pagament:

El pagament de les beques es farà el juny.