Llista d’espera per a l’assignació de places.

Els alumnes que estigueu en llista d’espera haureu d’accedir a l’aplicació de preinscripció el dia i l’hora que se us ha assignat, per comprovar si sou admesos. En cas afirmatiu, podreu formalitzar la matrícula.

Aplicació de preinscripció. Cliqueu aquí.