Absències del professorat

PROFESSOR/A IDIOMA-GRUP/S DATA
Xavier Gascón ANGLÈS

DLDX1545-B I DLDX1845 -B

21/10/2020