Actualització de cursos ja aprovats en una EOI

Ja vas estudiar l’idioma fet però vols posar-te al dia?

Aprofita la matrícula d’actualització en el darrer curs realitzat o en cursos inferiors!

Requisits i condicions.