Matrícula d’actualització curs 2020-2021

  • Dirigit a les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.
  • La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat: Publicació de vacants i instrucció de matrícula aquí
  • La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.
  • Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es farà constar en l’expedient acadèmic de l’alumnat serà “No qualificat/da”.
  • Preu del curs: 305€ (cursos A1, A2 i C1) o 316€ (cursos B1, B2.1 i B2.2)