Places Vacants i Tests de nivell extraordinaris curs 2020-2021

Abans de venir a l’Escola, no oblideu  revisar les nostres mesures de prevenció Covid 19.

Un cop a l’Escola, espereu al pati les instruccions dels professors.

1.-Places vacants

2.- Test de nivell

 

INFORMACIÓ PER LA MATRÍCULA DE PLACES VACANTS CURS 2020-2021

Dia 28/09/2020

ORDRE DE MATRÍCULA

Inscriviu-vos NOMÉS amb el vostre document d’identitat per matricular-vos a les places vacants  DOCUMENT. EL DOCUMENT JA ESTÀ TANCAT, NO ES POT EDITAR (18.08)

No esborreu cap dada en el document ja que això suposaria l’anul·lació de la vostra inscripció.

El dia 28 de setembre, haureu de venir a l’escola segons l’horari del document anterior. 

 

ATENCIÓ! Hi ha places vacants en tots els idiomes i nivells excepte C2.1 i C2.2 d’anglès.

EN FUNCIÓ DE LA DISPONIBILITAT DE PLACES VACANTS, CONTINUAREM AMB LA MATRÍCULA PRESENCIAL DURANT TOTA LA SETMANA DEL 29 DE SETEMBRE AL 2 D’OCTUBRE, EN HORARI DE 10H A 13H.  

 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE QUE S’HA DE PRESENTAR EN FINESTRETA:

  • Instància de matrícula general  / menors
  • L’original i una fotocòpia del DNI / NIE / Passaport
  • Certificat de família nombrosa /monoparental /discapacitat +33% /víctima terrorisme, o qualsevol altre document justificatiu d’un canvi de taxa si escau.
  • El certificat dels títols d’altres entitats equivalents als nivells de les EOI.
  • Alumnes menors: Certificat de l’institut de secundària on consti quin és el primer idioma estranger cursat per .
  • Candidats que van fer el test de nivell el dia 18 de setembre: document justificatiu del seu nivell lliurat pel professor el mateix dia del test.

L’inici de les classes serà el dia 28 de setembre pels grups A i el 29 pels grups B. El primer dia de classe, haureu de presentar el document de declaració responsable que trobareu ?AQUÍ

 

TESTS DE NIVELL EXTRAORDINARIS

Consulteu la informació a partir del 29 de setembre.