Ajuts del Programa Parla 3

Programa per garantir el coneixement de terceres llengües (anglès, francès, alemany o italià) de la comunitat universitària, que inclou ajuts econòmics per a l’obtenció del certificat del nivell B2.2

El programa Parla3 s’estructura en tres fases: avaluació (Avalua’t), formació (Forma’t) i acreditació (Acredita’t), a les quals pots acollir-te en funció del seu nivell en la tercera llengua escollida. Els ajuts de fins a 350 euros per  realitzar cursos de formació i de 50 euros per al pagament de la prova CLUC es tramiten des de l’Agència de  Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Més informació a:

Aprenc idiomes

Programa de Terceres Llengües