Publicació de les qualificacions finals

Alumnes oficials

Publicació dels resultats: Dilluns 22 de juny de 2020 (a partir de les 00:01h) al següent link: Centrosnet

Període de reclamacions: Tot l’alumnat té la possibilitat de reclamar la qualificació final. Tots els alumnes oficials poden reclamar telemàticament des de la data de la publicació de notes (22 de juny) fins el 25 de juny a les 12h. 

Sol·licitud de reclamació de notes finals

Resolució de les reclamacions: Dimarts 30 de juny de 2020

Sol·licitud de títols i certificats:

  • Titulacions oficials amb sol·licituds i pagament de taxes (B2, C1 i C2), al setembre.
  • Certificats oficials d’A2 i B1 a partir del 15 de juliol.
  • Certificacions acadèmiques a partir del 6 de juliol.