Publicació de les qualificacions finals (alumnes oficials)

Publicació dels resultats: Dijous 23 de juny de 2022 (a partir de les 00:01h) al següent enllaç: Centrosnet

Tutories d’exàmens: Dilluns 27 de juny de 2022

Període de reclamacions: A partir de la publicació dels resultats i fins el dia 29 de juny de 2022 a les 12h 

Sol·licitud de reclamació de notes finals

Resolució de les reclamacions: Dijous 30 de juny de 2022

Sol·licitud de títols i certificats:

  • Titulacions oficials amb sol·licituds i pagament de taxes (B2, C1 i C2), a l’octubre.
  • Certificats oficials d’A2 i B1 a partir del 15 de juliol.
  • Certificacions acadèmiques a partir del 6 de juliol.