Consulta d’assistència

L’alumnat pot consultar les faltes d’assistència a través de l’app Centrosnet (instruccions per instal·lar l’app) o de la web. Per consultar la web:

1. Heu de fer click sobre aquest enllaç

2. En la pantalla que us apareixerà, heu d’omplir el camp d’usuari amb la vostra data de naixement, el camp de la contrasenya amb el vostre DNI sense la lletra i finalment la vostra contrasenya personal.

3. Obriu GENERAL/FALTES

4. Podreu veure el número de sessions que no heu assistit a classe. Recordeu que cada classe de dues hores i quart són dues sessions lectives de classe