Convocatòria extraordinària

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats següents:

Anglès:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR
  • Nivell avançat C2 del MECR

Català:

  • Nivell avançat C2

Calendari, inscripció i més informació

*El dia de la prova d’expressió i interacció oral s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.