Cursos de llengua instrumental

Durant el curs 2021-22, l’EOI Sabadell ofereix els següents cursos especials de llengua instrumental:

B2+ d’anglès o francès

Curs de perfeccionament adreçat a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma (amb un nivell de llengua de B2)

Curs de preparació al certificat B1 d’anglès (convocatòria de febrer)

Curs de 30 hores lectives adreçat a persones interessades a preparar el certificat de B1 d’anglès com a candidats lliures, al marge dels programes oficials*, i amb un nivell de llengua proper al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència.