Cursos de llengua instrumental

B2+ d’anglès o francès

Curs de perfeccionament adreçat a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma (amb un nivell de llengua de B2)