Cursos especials: B2+ (anglès i francès)

Cursos de 70 hores lectives adreçats a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma i que tinguin un nivell de llengua B2 del Marc Comú Europeu de Referència.*

Inici: a partir del 26 d’octubre (francès) i del 20 d’octubre (anglès).

Horaris: dimarts de 18:30 a 21 h (francès) i dimecres de 18:30 a 21 h (anglès)

Preu: 335€

Important: les persones que no tinguin un certificat oficial de B2 hauran de fer una prova de nivell.

Formulari d’inscripció

*Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per al professorat.