Llibres i lectures

Literature-96Llibres de text i lectura del Departament d’alemany

 

 

Curs 2023-2024

Consulteu en el següent enllaç els llibres de text i de lectura del departament d’alemany per al curs 2023-24

https://www.alibri.es/escuelas/eoi-esplugues/alemany 

Cliqueu aquí per saber com adquirir els llibres.