Resultats dels exàmens finals

  • Alumnes oficials

Publicació dels resultats: Dilluns 25 de juny de 2018 (a partir de les 00:01h) al següent link: Centrosnet

Tutories d’examen: Els alumnes oficials de tots els nivells poden veure l’examen el mateix dilluns 25, segons l’hora de la seva tutoria d’exàmens:

Període de reclamacions: Abans de tramitar la reclamació és aconsellable consultar amb el professor qualsevol aspecte sobre les vostres qualificacions. Per tant, és important assistir a la tutoria d’examen. Les reclamacions es podran presentar per escrit fins al dia 28 de juny de 2018 a les 12:00h

Resolució de les reclamacions: Divendres 29 de juny de 2018

 

  • Alumnes lliures

Publicació dels resultats: Dilluns 25 de juny de 2018 (a partir de les 00:01h) al següent link: Gencat

Aquells alumnes lliures que vulguin veure l’examen, hauran de presentar una instància el dia 25 de juny a la secretaria del centre en horari d’atenció al públic (10 a 13h).

Període de reclamacions: Abans de tramitar la reclamació és aconsellable veure l’examen. Les reclamacions es podran presentar per escrit fins al dia 28 de juny de 2018 a les 12:00h

Resolució de les reclamacions: Divendres 29 de juny de 2018