Equip directiu

Director
Josep Maria Montcada Escubairó director@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dilluns de 12 a 14 h

Secretària
Mercè Ribera
Horari d’atenció: Dijous de 12 a 14h secretaria@eoiguixols.cat
(Per a assumptes relacionats amb la matrícula, les taxes i els certificats)