Curs 2019-2020: Nivell C2.1 d’Anglès

Durant el curs escolar 2019-2020 s’impartiran per primera vegada cursos d’actualització i especialització del nivell Avançat C2 d’anglès. Aquest nivell està organitzat en dos cursos acadèmics de 130 hores cadascun.

El nivell Avançat C2 té com a finalitat principal capacitar els alumnes per a l’ús de l’idioma sense cap mena de dificultat, amb un grau de qualitat propi d’un parlant culte; en situacions d’alta complexitat, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional; tant receptiva com productivament, de forma parlada i escrita, i presencialment o a través de mitjans tècnics.

Per al curs 2019-2020, podran accedir al primer curs del nivell C2 els alumnes que hagin aprovat el nivell C1 durant l’any 2019 i n’hagin obtingut el certificat, tant en convocatòria ordinària com extraordinària, tant en règim oficial com lliure, seguint l’ordre decreixent de la nota obtinguda.

Presentació telemàtica de sol·licituds: del 2 de setembre i fins a les 15 h del 5 de setembre de 2019.

Més informació