Sol·licitud de devolució d’ingressos

El dia 1 de juliol 2022 es va posar en marxa, a la web de Tràmits Gencat, el nou tràmit electrònic per a sol.licitar la devolució de les taxes i els preus públics gestionats pel Departament d’Educació. Pel que fa referència a les matrícules a les Escoles Oficials d’Idiomes, mitjançant aquest tràmit es pot sol.licitar la devolució de les següents taxes i preus públics:

  • Taxa de matrícula en els nivells B1 i B2
  • Preu públic de matrícula en els nivells A1, A2, C1 i C2

L’alumnat que desitgi sol.licitar la devolució, haurà d’accedir a aquest enllaç del Departament d’Educació des d’on podrà emplenar el formulari de sol.licitud, que arribarà directament al Servei de Gestió Pressupostària per a la seva tramitació.

Cal tenir en compte que les sol·licituds de devolució motivades per la renúncia dintre del termini previst seran desestimades si no van acompanyades del corresponent full de renúncia signat per l’alumne/a i registrat (amb data i segell) per l’EOI. Cal, doncs, fer aquest tràmit a la secretaria del centre de manera prèvia a la sol·licitud. La data límit és el dia 3 d’octubre de 2022.

Per qualsevol dubte o consulta, podeu adreçar-vos a gestioingressos.educacio@gencat.cat