Matrícula de nou alumnat

Qui pot matricular-se?

Per poder accedir als ensenyaments reglats de les Escoles Oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys o complir-los l’any en què es comencin els estudis.

També hi poden accedir les persones més grans de 14 anys, o que els compleixen l’any que comencen els estudis, si volen estudiar un idioma diferent a la primera llengua estrangera cursada a l’ESO.

Té la consideració d’alumnat nou:

  • L’alumnat que accedeix per primer cop a l’EOI Garraf
  • L’alumnat que comença un segon idioma.
  • L’alumnat que ha perdut la oficialitat i vol tornar a matricular-se.
  • L’alumnat provinent d’una altra EOI.
  • L’alumnat lliure que vol passar a fer un curs oficial reglat.

L’alumnat que ha fet un curs d’estiu en una EOI i vol passar a fer un curs oficial reglat.


Dates de preinscripció

La preinscripció és un tràmit obligatori per accedir com alumnat nou a l’EOI Garraf. S’haurà de fer telemàticament, en aquesta mateixa pàgina web, des del dilluns 4 de setembre al dimecres 13 de setembre de 2023 (fins a les 14.00h).

La preinscripció ha de fer-se per via telemàtica. Només en cas de no disposar de connexió a internet es podrà acudir de manera presencial al centre, el dimecres 13 de setembre de 2023, de les 10.00h a les 12.00h. El centre disposarà d’un ordinador amb connexió des del qual l’alumnat podrà fer el tràmit de preinscripció.

Les redaccions dels alumnes que accedeixen al BLOC 3 del test d’anivellament, es corregiran en un termini aproximat de 24 hores,en dies lectius.


Taxes i preus públics

Podeu trobar la informació sobre les taxes i preus públics de matricula, així com les bonificacions i exempcions generals que s’hi apliquen, en aquests enllaços del Departament d’Educació:

Caldrà afegir un preu públic de 30€ en concepte de serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes.


Com matricular-me? Guia de matricula pas a pas.

En aquest enllaç teniu una guia detallada del procés de preinscripció i matriculació, amb instruccions pas a pas i captures de pantalla de l’aplicatiu.


Enllaç informatiu i infografia.

  • Des d’aquest enllaç podeu accedir a la total la informació sobre la preinscripció a les Escoles Oficials d’Idiomes del Departament d’Educació
  • També podeu descarregar-vos una infografia amb l’itinerari de matrícula.