Recollida de títols

Recollida de títols de Nivell Bàsic (A2) i del Nivell B1

La recollida de títols per obtinguts a les convocatòries de maig de juny de 2022 (convocatòries oficial i lliure) podrà fer-se a partir del dia 13 de juliol de 2022 en horari d’atenció al públic.

El certificat l’ha de recollir personalment la persona interessada o bé s’ha de portar una autorització signada. Caldrà també presentar un document identificatiu (DNI / NIE / Passaport)

Sol·licitud de títols del Nivell B2 i del Nivell C1

Les sol·licituds es començaran a tramitar a partir del dia 3 d’octubre de 2022 en horari d’atenció al públic. El motiu per aquesta demora és que, un cop acabat els terminis d’entrega de notes i reclamacions, el Departament d’Educació ha de crear i fer-nos arribar un fitxer amb les dades en un format específic per a poder ser carregat a l’aplicatiu de registre de títols.

Us recordem, però, cas que sigui necessari, l’escola pot confeccionar un certificat amb caràcter merament informatiu dels estudis realitzats i la qualificació obtinguda.