Cursos especials. Matrícula de francès, italià, espanyol per a estrangers i monogràfics d’anglès.

 

Nou test de nivell!!!

Dia 14 de setembre a les 17.00 per a tots els idiomes de cursos especials.

Les escoles oficials d’idiomes ofereixen cursos especials no reglats per perfeccionar competències en idiomes o per aprofundir en aspectes socioculturals vinculats a les llengües que s’hi imparteixen. Son cursos de durada diversa i que van adreçats al públic en general (és a dir, tant al nostre alumnat oficial com a aquelles persones que no ho són). El preu varia en funció del nombre d’hores lectives de cada curs.

Els cursos especials poden ser monogràfics (de perfeccionament o de treball per destreses) o bé de llengua instrumental (de coneixement general de la llengua).

Durant el curs 2023/2024 l’EOI Garraf oferirà cursos especials dels idiomes francès, italià, anglès i espanyol per a estrangers. Els cursos començaran a l’octubre de 2023.


Matrícula

La matrícula de cursos especial s’efectua de manera presencial i per ordre d’arribada fins a exhaurir les places.

Antic alumnat (alumnat que ja ha fet un curs especial a l’escola l’any 2022-2023)

Dilluns 4 i dimarts 5 de setembre de 2023, de 16.00 a 19.00h. Aquests dies es farà la matrícula només per antic alumnat. Posteriorment, l’antic alumnat haurà de fer la matrícula amb la resta.

Nou alumnat (alumnat d’altres anys o que no ha fet cap curs especial amb nosaltres)

Dimecres 6 i dijous 7 de setembre de 2023, de 16.00 a 20.00h.

La matrícula restarà oberta per a tot l’alumnat fins al dia divendres 15 de setembre en horari d’atenció al públic de secretaria. En cas que hi hagi vacants en aquesta data, la matrícula quedaria oberta fins a exhaurir les places disponibles.

Si es necessari, es farà una prova d’anivellament. Hi haurà proves d’anivellament els dies 6 i 7 de setembre de 2023 per a tots els idiomes oferts. També podrien oferir-se els dies 12 i 14 de setembre de 2023 si fos necessari.


Documentació

En el moment de la matrícula caldrà aportar un document d’identificació (DNI / Passaport / NIE) i fer l’abonament de l’import de matrícula mitjançant targeta bancària. No s’admeten pagaments en efectiu. L’edat mínima per matricular-se és de 16 anys.

Al tractar-se d’un preu públic està subjecte a les bonificacions i exempcions que marca la normativa vigent. Podeu consultar-la en aquest enllaç.


Oferta de cursos

CURSOS ESPECIALS


Certificats

En acabar el curs, s’atorgarà un certificat acreditatiu d’assistència i/o aprofitament de la formació. Per obtenir-lo es requereix una assistència del 80% i superar les activitats d’avaluació corresponents, si escau. Els cursos especials poden ser autoritzats com a activitats de formació permanent del professorat.