Certificats d’idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria ordinària

 

Dates dels exàmens:

Tot l’alumnat participant està convocat a les 15.30h. Cal portar un document d’identificació (DNI / Passaport / NIE). Les proves començaran a les 16.00h.

Certificat de Nivell Intermedi B1
  • Alemany: 9 de juny de 2023.
  • Anglès: 1 de juny de 2023.
Certificat de nivell intermedi B2
  • Alemany: 15 de juny de 2023.
  • Anglès: 9 de juny de 2023.

Podeu trobar mostres d’exàmens en aquest enllaç

Important

El dia de la prova escrita  s’entregarà en mà  a l’alumnat la convocatòria amb el dia i l’hora de la prova d’Expressió i interacció oral i Mediació oral.

Resultats

Publicació de resultats provisionals: a partir del 26 de juny de 2023.
Reclamacions: fins les 12:00 hores del 29 de juny de 2023.
Qualificacions definitives: 30 de juny de 2023.