Certificats dels nivells B1, B2, i C1 de les EOI. Modalitat lliure.

Convocatòria ordinària per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi (B1 i B2) i avançat (C1)
Calendari de les proves

Certificat de nivell intermedi B1

  • Alemany: 7 de juny de 2024, a les 15.30h
  • Anglès: 29 de maig de 2024, a les 15.30h

Certificat de nivell intermedi B2

  • Alemany: 13 de juny de 2024, a les 15.30h
  • Anglès: 31 de maig de 2024, a les 15.30h

Qualificacions provisionals

Presentació de reclamacions

Qualificacions definitives

Podeu consultar tota la informació des d’aquest enllaç .