Espanyol per a estrangers

Cursos de llengua instrumental 2023-2024

 

Durada: 28 sessions de 2.5 hores – 70 hores en total.

Preu: 335.00€ – Mínim 9 alumnes, màxim 20.

 

Cursos pendents de ser reconeguts com a crèdit de formació per part del Departament d’Educació.

Espanyol per a estrangers 1

 • Professora: Pilar Freire
 • Nivell: A1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 3 d’octubre 2022 al 7 de maig 2023
 • horaris: dimarts, de les 18.00h a les 20.30h

Aquest curs s’adreça a  persones estrangeres  que volen començar a estudiar espanyol ja sigui per interès personal o laboral. No cal tenir coneixements previs. Es farà un test d’anivellament si fos necessari.

This course is designed for foreigners who want to start studying Spanish either for personal or professional interest.It is not necessary to have previous knowledge.A placement test will be carried out if necessary.

Este curso está diseñado para personas extranjeras que quieren empezar a estudiar español ya sea por interés personal o laboral. No es necesario tener conocimientos previos. Se realizará un test de nivel si fuera necesario.Espanyol per a estrangers 2

 • Professora: Alicia Domènech
 • Nivell: A2.1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 4 d’octubre 2022 al 29 de maig 2023
 • Horari: dimecres, de 16.00h a 18.30h

Aquest curs s’adreça aquelles persones que tenen coneixements molt bàsics d’espanyol ( o alumnes que puguin acreditar un A1 d’espanyol per a estrangers). Es farà un test d’anivellament si fos necessari.

This course is designed for people who have very basic knowledge of Spanish (or students who can certify an  A1 of Spanish for foreigners). A placement test will be carried out if necessary.

Este curso está diseñado para  personas que tienen conocimientos muy básicos de español ( o alumnos que puedan acreditar un A1 de español para extranjeros).Se realizará un test de nivel si fuera necesario.

 

Espanyol per a estrangers 3

 • Professora: Victor Marín
 • Nivell: A2.2/ B1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 • Dates de realització: del 4 d’octubre 2022 al 29 de maig 2023
 • Horari: dimecres, de 18.00h a 20.30

Aquest curs s’adreça aquelles persones que tenen coneixements d’espanyol (o alumnes que puguin acreditar un A2 d’espanyol per a estrangers) .Es farà un test d’anivellament si fos necessari.

This course is designed for people who have some knowledge of Spanish (or students who can certify an A2 in Spanish for foreigners).A placement test will be carried out if necessary.

Este curso está diseñado para  aquellas personas que tienen conocimientos de español (o alumnos que puedan acreditar un A2 de español para extranjeros).Se realizará un test de nivel si fuera necesario.


 

MATRÍCULA 

Antics alumnes – former students – antiguos alumnos

Dies 4 i 5 de setembre 2023 de 17.00 a 19.00. Del 8 al 15 de setembre en horari d’atenció al públic.

September 4th and 5th  2023 from 17.00 to 19.00.From the 8th to the 15th September during office hours.

Dias 4 y 5 de septiembre 2023 de 17.00 a 19.00. Del 8 al 15 de septiembre en horario de atención al público.

Nous alumnes – new students – nuevos alumnos

Dies 6 i 7 de setembre 2023 de 16.00 a 20.00. Del 8 al 15 de setembre en horari d’atenció al públic.

September  6th and 7th  2023 from 16.00 to 20.00.From 8th to 15th September during office hours.

Dias 6 y 7 de septiembre 2023 de 16.00 to 20.00.Del 8 al 15 de septiembre en horario de atención al público.

 

TEST DE NIVELL –  PLACEMENT TEST-  TEST DE NIVEL

No cal cita previa – No appointment necessary –  No es necesario cita previa

ÚLTIM TEST DE NIVELL-LAST LEVEL TEST-ÚLTIMO TEST DE NIVEL

 

Dia 14 de setembre 2023 de 17.00 a 19.00.

 14th September 2023 de 17.00 a 19.00

Dia 14 de setiembre de 17.00 a 19.00