Biblioteca del centre

Informem a tot l’alumnat del centre, tant de cursos oficials com de cursos no reglats, que la biblioteca ja és oberta i ofereix un servei de préstec de llibres, DVDs, revistes i llibres de referència. Per poder fer-ne ús només caldrà presentar-hi el carnet d’alumne/a. Si encara no el teniu podeu descarregar-lo des d’aquest enllaç. També caldrà haver fet efectiva l’aportació en concepte de material didàctic en el moment de la matrícula. Si no vàreu fer efectiva l’aportació el seu dia i voleu fer-la ara, podeu demanar l’imprès a secretaria en horari d’atenció.

Horari d’obertura

De les 16.00 a les 19.15h, de dilluns a dijous

Horari de préstec i retorn de llibres

De les 16.30 a les 17.00h i de les 18.45 a les 19.15h, de dilluns a dijous.

La biblioteca també disposa d’un catàleg online que permet la consulta dels materials disponibles.