Recursos d’autoaprenentatge

Box Filled-96 Un dels objectius pedagògics de les Escoles Oficials d’Idiomes és promoure l’aprenentatge autònom dels seus alumnes. Per aquest motiu a l’EOI Esplugues hem seleccionat alguns enllaços que els alumnes podran fer servir per tal de millorar el coneixement de les llengües que hi estan aprenent.