Horaris i professorat d’alemany

Departament d’alemany – Horaris – Curs 2017/18

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
1 10B Anna Gracia Dimarts i dijous de 10 a 12:30h*
1 16A Anna Gracia Dilluns i dimecres  de 16 a 18:30h*
1 16B Anja Multmeier Dimarts i dijous de 16 a 18:30h*
1 18:30A Anja Multmeier Dilluns i dimecres de 18:30 a 21h*
1 18:30B Anja Multmeier Dimarts i dijous de 18:30 a 21h*
2 16A Anja Multmeier Dilluns i dimecres  de 16 a 18:30h*
2 16B Per determinar Dimarts i dijous de 16 a 18:30h*
2 18:30B Per determinar Dimarts i dijous de 18:30 a 21h*
3 16B Rosa M. Olivé Dimarts i dijous de 16 a 18:30h*
3 18:30A Rosa M. Olivé Dilluns i dimecres  de 18:30 a 21h*
4 16A Rosa M. Olivé Dilluns i dimecres  de 16 a 18:30h*
4 18:30B Rosa M. Olivé Dimarts i dijous de 18:30 a 21h*
5 18:30A Anna Gracia Dilluns i dimecres  de 18:30 a 21h*

* D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament en l’aplicació de la 19a hora lectiva d’horari setmanal dels professors, les classes dels dilluns i dimarts seran de 2 h 30 m i les classes dels dimecres i dijous de 2 h 15 m.

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major, adjudicacions, nomenaments, etc.