Contacta amb nosaltres (Dept. Àrab)

Curs 2022/23

NOM CÀRREC HORA DE VISITA CORREU ELECTRÒNIC
Alicia Cerviño Professora

Cap de departament

Dimarts de 15 a 16 h arabeoitgna@gmail.com
Patricia Salvadó Professora Dilluns i dimecres de 15:30 a 16 h arabeoitgna@gmail.com