Horaris de classe de francès – Curs 2020-2021

IMPORTANT: en aplicació a la dinovena hora, les classes de dilluns i dimarts seran de 2h30 i les de dimecres i dijous de 2h15, excetpe els grups semipresencials, que són sempre de 2h30.

NOTA INFORMATIVA: Els horaris publicats per al curs 2020-2021 poden estar sotmesos a canvis. L’EOI Sabadell treballa per garantir el màxim de presencialitat, tot i que, segons l’evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d’Educació i del Departament de Sanitat, és possible que una part de la docència hagi de ser en línia. És important tenir aquests aspectes en compte abans de formalitzar la matrícula.

Nivells Horaris Dies
A1

(1r)

11:45-14:15

15:45-18:15

15:45-18:15

18:45-21:15

Dilluns i dimecres

Dilluns i dimecres

Dimarts i dijous

Dimarts i dijous

A2

(2n)

11:45-14:15

15:45-18:15

18:45-21:15

Dimarts i dijous

Dilluns i dimecres

Dilluns i dimecres

B1

(3r)

9:00-11:30

15:45-18:15

18:45-21:15

18:45-21:15

Dijous (semipresencial)

Dimarts i dijous

Dimarts i dijous

Dimecres (semipresencial)

B2.1

(4t)

10:00-12:30

15:45-18:15

18:45-21:15

Dijous (semipresencial)

Dilluns i dimecres

Dimecres (semipresencial)

B2.2

(5è)

10:00-12:30

15:45-18:15

18:45-21:15

Dimarts (semipresencial)

Dilluns i dimecres

Dimecres (semipresencial)

C1 18:45-21:15 Dimarts (semipresencial)