Curs de preparació al Certificat AVANÇAT C1 d’anglès de les EOIs (convocatòria ordinària examen escrit dl. 27 de maig de 2024) MATRÍCULA OBERTA, CURS CONFIRMAT

Curs de 30 hores lectives (12 sessions) adreçat a persones interessades a preparar el Certificat Avançat C1d’anglès de les EOIs com a candidats lliures (examen escrit dilluns 27 de maig de 2024), al marge dels programes oficials*, i amb un nivell de llengua proper al nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència.

IMPORTANT:  L’escola no s’encarrega de la inscripció a la prova de certificació oficial ni garanteix la plaça, que es farà del dl.26 de febrer (9.00h) al dv.1 de març (23.59h)  2024. Per a més informació, consulteu la pàgina web del Departament d’Educació.

Inici classes: dijous 29 de febrer de 2024  AULA 22 (segona planta)

Horaris: dijous de 18.30 a 21h (12 sessions en total: febrer: 29  març: 7, 14 i 21  abril: 4, 11, 18 i 25  maig: 2, 9, 16 i 23)

Formador: Salvador Faura, professor titular de l’EOI Sabadell

Preu: 175€ (pagament únic no fraccionable, no inclou la inscripció als exàmens ni cap llibre, només fotocòpies. Aplicable només bonificació família nombrosa o monoparental i discapacitat igual o superior a 33%).

Inscripcions obertes!!! Ompliu el formulari d’inscripció aquí

S’haurà de fer un test de nivell online si no s’aporta un certificat oficial corresponent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència.

CURS CONFIRMAT

Nombre màxim d’alumnes en el grup: 20

No es retornarà l’import de la matrícula en cas de renúncia per part de l’alumne.

* Aclariment alumnat oficial i candidats lliures:

  • Són alumnes oficials totes les persones inscrites a l’escola en els cursos ordinaris oficials extensius (s’exclouen els matriculats als cursos especials, d’estiu i grups de conversa).
  • Un alumne oficial d’anglès, de qualsevol nivell (veure punt anterior), no pot presentar-se a una convocatòria prevista per l’alumnat lliure, els seus drets d’examen ja estan inclosos a la matrícula, si escau.
  • Són alumnes lliures les persones que es presenten als exàmens previstos a tal efecte.