Curs de preparació al Certificat Intermedi B2 d’anglès (convocatòria ordinària examen escrit al 9 de juny de 2023)

Curs de 30 hores lectives (12 sessions) adreçat a persones interessades a preparar el Certificat Intermedi B2 d’anglès com a candidats lliures (examen escrit divendres 9 de juny de 2023), al marge dels programes oficials*, i amb un nivell de llengua proper al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència.

IMPORTANT:  l’escola no s’encarrega de la inscripció (del 27 de febrer al 3 de març de 2023) a la prova de certificació oficial ni garanteix la plaça. Per a més informació, consulteu la pàgina web del Departament d’Educació.

Inscripcions ja obertes!  CURS CONFIRMAT!

Inici classes: dimarts 7 de març de 2023  AULA 1 (planta baixa)

Horaris: dimarts de 18.30 a 21h (12 sessions en total: març: 7, 14, 21 i 28  abril:  11, 18 i 25   maig : 2, 9 16 i 30 i  juny: 6

Formadora: Consuelo Calderón, professora titular de l’EOI Sabadell

Preu: 175€ (pagament únic no fraccionable, no inclou la inscripció als exàmens ni cap llibre, només fotocòpies)

Nombre màxim d’alumnes en el grup: 20

No es retornarà l’import de la matrícula en cas de renúncia per part de l’alumne.

Mínim de 12 persones per obrir el grup. CURS CONFIRMAT! 

* Aclariment alumnat oficial i candidats lliures:

  • Són alumnes oficials totes les persones inscrites a l’escola en els cursos ordinaris oficials extensius (s’exclouen els matriculats als cursos especials, d’estiu i grups de conversa).
  • Un alumne oficial de B2.2 (veure punt anterior) no pot presentar-se a una convocatòria prevista per l’alumnat lliure, els seus drets d’examen ja estan inclosos a la matrícula.
  • Són alumnes lliures les persones que es presenten als exàmens previstos a tal efecte.