MATRÍCULA CURS 2021-2022

MOLT IMPORTANT! ES FAN DOS PAGAMENTS DIFERENCIATS:
1. Pagament de la matrícula (import que acompanya el codi de barres del resguard)

Es paguen en línia o pels caixers de ServiCaixa els 275 € (Nivells Bàsic i Avançat) i els 286 € (Nivell intermedi) de la matrícula, i també els imports que resultin d’aplicar-hi les bonificacions o recàrrecs per repetició de curs.

2. Pagament de la prestació de serveis acadèmics

Es paguen per transferència bancària al compte indicat en el resguard els 30€ pels serveis acadèmics (o els 15€ o altres imports que resultin d’aplicar les bonificacions i recàrrecs corresponents).


Per informació sobre preus i bonificacions, fes un volt pel web de l’escola i sorprèn-te amb els nous descomptes i gratuïtats!

 

CLASSES DE CONVERSA 2021

Millora la teva fluïdesa en llengua parlada, la pronúncia i les teves estratègies comunicatives orals en una varietat de contextos.
– Adreçat als alumnes matriculats a l’EOI d’Olot i CPD de Ripoll durant aquest curs 20/21 i exalumnes de l’EOI
– Modalitat telemàtica
– 10 sessions d’ 1… Llegeix més»