2 sessions per setmana

Característiques dels cursos extensius (2 sessions per setmana)

  • L’alumnat assisteix a classe 2 cops per setmana (GRUPS A: dilluns i dimecres o GRUPS B: dimarts i dijous).
  • Cada sessió té una durada de 2 hores més un quart d’hora de tutoria setmanal.
  • S’hi treballen les diferents destreses: parlar, escoltar, llegir, escriure així com la mediació.
  • L’assistència a classe és obligatòria i de gran importància per poder fer un aprofitament global de l’experiència d’aprenentatge que l’escola ofereix.
  • La participació a classe i el treball en equip afavoreixen l’assoliment de les competències desplegades en el currículum.