Currículum

El nou currículum de les Escoles Oficials d’Idiomes posa especial èmfasi en l’aspecte competencial. L’EOI de Figueres en la seva voluntat de millora contínua desenvolupa aquest currículum en unes programacions vives, inclusives i competencials, tot i continuant amb la seva carta de presentació a nivell pedagògic: l’aprenentatge per tasques.

Trobareu en aquest enllaç el currículum de les llengües impartides.

S’acaba de publicar el currículum del Nivell Intermedi, el trobareu en aquest enllaç.